A WEBHELY ÉS A TOOLBOX HASZNÁLATI FELTÉTELEI

A Webhely és a Toolbox használati feltételei (a továbbiakban: Szabályzat) közzétételi és hatálybalépési dátuma: 2017. szeptember 28.

 1. MEGHATÁROZÁSOK

  Internetes szolgáltatások: konkrét helyhez kapcsolódó szolgáltatások (helyi keresés, forgalmi adatok, tüzelőanyagárak, időjárási adatok stb.), melyek igénybevételéhez valamilyen internetkapcsolat (SIM kártyán vagy Bluetooth-on keresztüli adathozzáférés, vezeték nélküli internetkapcsolat, TMC vevő stb.) szükséges a felhasználó készülékén.

  Tartalom: a felhasználó készülékére feltölthető és azon a szoftver segítségével használható térképek, hasznos helyekkel (angol eredetű betűszóval POI) kapcsolatos információk, 3D tartalmak, hanganyagok, nyelvi fájlok és más navigációs tartalmak.

  Készülék: GPS-vételre képes készülék, például

  • személyi navigációs készülékek (angol eredetű betűszóval PND-k vagy PNA-k)
  • okostelefonok/zsebszámítógépek (angol eredetű betűszóval PDA-k), beleértve a hozzájuk tartozó SD-kártyákat és más adathordozókat (ha azokon van tárolva a szoftver vagy a tartalom)
  • GPS-vételre képes mobiltelefonok
  • autós navigációs rendszerek
  • GPS-vételre képes asztali és hordozható számítógépek és táblagépek
  • GPS-vételre képes személyi médialejátszók (angol eredetű betűszóval PMP-k)

  NNG: az NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft., amely a szoftvert és a terméket biztosítja.

  Bejegyzett székhely: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35–37., Magyarország
  Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék
  Cégjegyzékszám: Cg.01-09-891838
  Közösségi adószám: 13357845-2-44
  E-mail cím: info@naviextras.com
  Webhely: www.nng.com

  Termék: a frissítések, tartalmak és internetes szolgáltatások gyűjtőneve.

  Webhely: a https://dacia.welcome.naviextras.com/index_hu.html webhely és annak alwebhelyei.

  Szoftver: a felhasználó készülékén futó navigációs szoftver.

  Toolbox: ingyenes szoftvereszköz Windows és OSX rendszerű számítógépekre; a frissítéseknek és más termékeknek az NNG kiszolgálóiról való letöltésére és a készülékre való feltöltésükre használható.

  Frissítések: a tartalom és a szoftver frissítései, amelyeket a készülék gyártója vagy a szoftver fejlesztője tesz elérhetővé, és amelyek új funkciókat, új tartalomváltozatokat vagy a szoftver ismert hibáinak javítását tartalmazzák.

  Felhasználó vagy „Ön”: a Webhely regisztrált vagy nem regisztrált látogatója, illetve a Toolbox regisztrált vagy nem regisztrált felhasználója.

 2. A WEBHELY ÉS A TOOLBOX HASZNÁLATA

  1. A dokumentum célja

   1. Ez a dokumentum Webhely és a Toolbox használatának feltételeit ismerteti. Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati feltételeket!

   2. Ha a Webhelyet és a Toolbox alkalmazást bármi módon használja, azzal elfogadja az itt leírt összes használati feltételt. Elfogadja ezenkívül azt is, hogy saját belátásunk szerint módosíthatjuk a dokumentumot. Ezenkívül a Webhelynek és a Toolbox alkalmazásnak az ezen módosítások hatályba lépési dátumát követő használatával elfogadja, hogy a módosítások kötelező érvényűek Önre nézve. A legújabb tudnivalók megismerése érdekében javasoljuk a Webhely és a Toolbox rendszeres időközönkénti felkeresését.

   3. Ha nem fogadja el a használati feltételeket, kérjük, hogy azonnal hagyja abba Webhely és a Toolbox alkalmazás használatát.

  2. A Webhely és a Toolbox üzemeltetése

   A Webhely és a Toolbox üzemeltetője az NNG.

  3. A Webhely és a Toolbox révén nyújtott szolgáltatások

   • a frissítések részletes leírása, navigációs tartalmak a felhasználók számára elektronikus kézbesítés (e-kézbesítés, azaz internetről való letöltés) útján
   • lehetőség a termékek megvásárlására és a felhasználó készülékére való letöltésére
   • lehetőség a hírlevelekre való feliratkozásra
   • A hibakeresés támogatása a gyakori kérdéseket és azokra adott válaszokat tartalmazó rész fenntartásával és az ügyfélszolgálat elérhetőségeinek megadásával.
  4. Regisztráció a Toolbox alkalmazásba

   1. Felhasználói regisztráció

    A Toolbox egyes szolgáltatásait csak a regisztrált felhasználók vehetik igénybe. A frissítések, tartalmak és internetes szolgáltatások vásárláshoz felhasználói regisztráció szükséges. A regisztráció egyszerű és ingyenes. A felhasználó személyes adatait a Webhelyen vagy a Toolbox alkalmazásban elérhető adatvédelmi szabályzat előírásainak megfelelően dolgozzuk fel.

    Kérjük, ne ossza meg mással felhasználónevét és jelszavát, és máshogyan se tegye lehetővé azt, hogy másvalaki az Ön bejelentkezési adataival férhessen hozzá a Toolbox alkalmazáshoz. Az Önhöz rendelt felhasználónév és jelszó jogosulatlan használatának következményeiért Önt terheli a teljes felelősség.

    A profilját (és vele minden személyes adatát) bármikor törölheti a Toolbox alkalmazásból.

  5. A Webhelyen és a Toolbox alkalmazásban elérhető tartalom

   1. A Webhelyen és a Toolbox alkalmazásban közzétett szövegek, szemléltető ábrák és képek csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem tekinthetők ajánlatnak. Az NNG nem vállal semmilyen felelősséget a Webhelyen és a Toolbox alkalmazásban elérhető tartalom helyességéért, pontosságáért, időszerűségéért és teljességéért. Az NNG fenntartja a jogot ezen információk bármikori, előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A Webhelyen és a Toolbox alkalmazásban közzétett információk olyan termékekre, programokra és szolgáltatásokra is utalhatnak, amelyek egyes országokban nem érhetők el. Az ilyen utalások nem jelentik azt, hogy az NNG-nek szándékában áll ezen termékeket, programokat vagy szolgáltatásokat ezekben az országokban értékesíteni.

   2. Az NNG nem felelős a Webhely vagy a Toolbox használatából, illetve hibás, helytelen vagy nem teljes tartalom használatából eredő semmilyen közvetlen vagy következményes kárért, elmaradt haszonért és egyéb költségekért és semmilyen egyéb kárért.

  6. A felhasználó kötelezettségei

   1. A felhasználó vállalja, hogy nem zavarja és nem akadályozza a Webhely és a Toolbox, illetve az azokhoz kapcsolódó hálózatok működését, nem tesz erre irányuló kísérletet sem, és beleegyezik, hogy betartja a biztonsági előírásokat.

   2. A felhasználó nem tölthet fel és más módon sem tehet közzé a Webhelyen vagy a Toolbox alkalmazásban semmiféle bármilyen szempontból jogszabályba ütköző (pl. a szerzői jogot sértő vagy erkölcsi, illetve egyéb megfontolásból jogellenesnek tekinthető) tartalmat.

  7. Korlátozott felhasználói hozzáférés

   Az NNG saját döntése alapján bármikor jogosult korlátozni a felhasználó hozzáférését a Webhelyhez és a Toolbox alkalmazáshoz vagy azok bármely részéhez, ha úgy ítéli meg, hogy ez üzleti vagy biztonsági okból szükséges vagy megfelelő intézkedés a szellemi tulajdon védelme érdekében vagy olyan esetben, amikor a jelen használati és adatvédelmi feltételek megsértésének gyanúja merül fel. A Webhely és a Toolbox jogosult arra, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül korlátozza bizonyos saját funkcióit, illetve a felhasználó hozzáférését a Webhely vagy a Toolbox bizonyos részeihez vagy egészéhez, és a döntése kapcsán semmilyen felelősség sem terheli. Az NNG előzetes figyelmeztetés nélkül törölheti bármelyik felhasználói fiókot, vagy felfüggesztheti a felhasználó bejelentkezését.

  8. A Webhely és a Toolbox rendelkezésre állása

   Nem tudjuk garantálni a Webhely és a Toolbox folyamatos megbízható működését, elérhetőségét vagy rendelkezésre állását, de minden észszerű erőfeszítést megteszünk a Webhely és a Toolbox nagyfokú használhatóságának fenntartása érdekében.

Frissítse térképeit egyszerűen a Dacia Map Update alkalmazással.

Töltse le most!