WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY I PROGRAMU TOOLBOX

Niniejsze Warunki korzystania z witryny i programu Toolbox (zwane dalej „Zasadami”) zostały opublikowane 9 sierpnia 2018 r. i obowiązują od tego dnia.

 1. DEFINICJE

  Usługi Podłączone: usługi zależne od lokalizacji (wyszukiwanie lokalne, informacje o ruchu drogowym, cena paliwa, informacje o pogodzie itp.), które wymagają dysponowania przez Urządzenie pewną formą łączności z Internetem (dostęp do danych za pośrednictwem karty SIM lub modułu Bluetooth, bezprzewodowy dostęp do Internetu, odbiornik TMC itp.).

  Zawartość: mapy, punkty POI, zawartość 3D, głosy, pliki językowe i inne treści związane z nawigacją, które mogą być przesłane do Urządzenia i wykorzystywane w nim w połączeniu z Oprogramowaniem.

  Urządzenie: system nawigacji wbudowany w motocykl.

  NNG: spółka NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company, dostarczająca Oprogramowanie i Produkt.

  Siedziba: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Węgry
  Sąd rejestrowy: stołeczny sąd rejonowy w Budapeszcie (Fővárosi Törvényszék)
  Numer w rejestrze przedsiębiorstw: 01-09-891838
  Numer identyfikacji podatkowej: 13357845-2-44
  Adres e-mail: info@naviextras.com
  Witryna internetowa: www.nng.com

  Produkt: Aktualizacje, Zawartość i Usługi Podłączone.

  Witryna: witryna dacia.welcome.naviextras.com i jej domeny podrzędne.

  Oprogramowanie: oprogramowanie nawigacyjne zainstalowane w Urządzeniu.

  Toolbox: bezpłatny program narzędziowy dla komputerów PC i komputerów z systemem OS X, używany do pobierania bezpłatnych i płatnych Aktualizacji i innych Produktów z serwerów NNG oraz przesyłania ich do Urządzenia.

  Aktualizacje: aktualizacje Zawartości i Oprogramowania, udostępniane Użytkownikowi przez producenta Urządzenia lub twórcę Oprogramowania i obejmujące dodatkowe funkcje, nowe wersje Zawartości lub poprawki znanych problemów z Oprogramowaniem.

  Użytkownik: zarejestrowana lub niezarejestrowana osoba korzystająca z Witryny i (lub) programu Toolbox.

 2. KORZYSTANIE Z WITRYNY I PROGRAMU TOOLBOX

  1. Cel dokumentu

   1. W niniejszym dokumencie przedstawiono warunki korzystania z Witryny i programu Toolbox. Należy uważnie przeczytać niniejsze warunki i postanowienia!

   2. Poprzez korzystanie z Witryny i programu Toolbox w dowolny sposób Użytkownik akceptuje wszelkie warunki i postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie. Użytkownik zgadza się ponadto, że NNG może zmieniać lub poprawiać niniejszy dokument według własnego uznania oraz że korzystanie z Witryny i programu Toolbox po dacie wejścia w życie takich zmian lub poprawek jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania ich warunków i postanowień. Aby uzyskać najnowsze informacje, warto często odwiedzać Witrynę i otwierać program Toolbox.

   3. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi warunkami i postanowieniami, winien natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny i programu Toolbox.

  2. Operator Witryny i programu Toolbox

   1. Operatorem Witryny i programu Toolbox jest NNG.

  3. Usługi udostępniane w Witrynie i programie Toolbox

   • Szczegółowy opis Aktualizacji, Zawartość nawigacyjna udostępniana Użytkownikom w drodze dostawy elektronicznej (pobieranie z Internetu)
   • Możliwość zakupu lub pobrania Produktów na Urządzenie Użytkownika
   • Możliwość subskrypcji newsletterów
  4. Rejestracja w programie Toolbox

   1. Rejestracja Użytkownika

    Niektóre funkcje programu Toolbox są dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników. Kupowanie Aktualizacji, Zawartości lub Usług Połączonych wymaga rejestracji Użytkownika. Rejestracja jest łatwa i bezpłatna. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami zasad ochrony prywatności dostępnych w Witrynie lub programie Toolbox.

    Użytkownik nie może udostępniać swojej nazwy ani hasła użytkownika stronom trzecim ani udostępniać programu Toolbox stronom trzecim w inny sposób przy użyciu swoich danych logowania. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie nieupoważnione wykorzystanie przydzielonych mu nazwy i hasła użytkownika.

    Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swój profil (w tym wszystkie swoje dane osobowe) z programu Toolbox.

  5. Zawartość dostępna w Witrynie i programie Toolbox

   1. Teksty, ilustracje i zdjęcia wyświetlane w Witrynie i programie Toolbox służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy ich traktować jako oferty. NNG nie składa żadnych oświadczeń dotyczących poprawności, rzetelności, terminowości ani kompletności zawartości dostępnej w Witrynie i programie Toolbox. NNG zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Informacje publikowane w Witrynie i programie Toolbox mogą odnosić się do produktów, programów lub usług, które są niedostępne w kraju Użytkownika. Takie odniesienia nie oznaczają, że NNG zamierza sprzedawać rzeczone produkty, programy lub usługi w danym kraju.

   2. NNG nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani wtórne, utratę zysków, dodatkowe koszty ani żadne inne szkody wynikające z używania Witryny lub programu Toolbox ani z fałszywej, nieprawidłowej lub niekompletnej Zawartości.

  6. Obowiązki Użytkownika

   1. Użytkownik zobowiązuje się nie ingerować w funkcjonowanie Witryny i programu Toolbox ani połączonych z nimi sieci i nie zakłócać tego funkcjonowania (ani nie podejmować prób takiego ingerowania lub zakłócania), a także przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa.

   2. Użytkownik nie może przesyłać ani w inny sposób publikować w Witrynie ani w programie Toolbox żadnych treści, które są nielegalne z jakiegokolwiek powodu (chronione prawem autorskim lub nielegalne ze względów moralnych lub innych).

  7. Ograniczanie dostępu Użytkownika

   NNG może w dowolnym momencie i według własnego uznania ograniczyć dostęp Użytkownika do Witryny lub programu Toolbox lub niektórych ich części, na ile jest to właściwe lub konieczne z przyczyn związanych z bezpieczeństwem lub biznesowych, w wyniku dowolnego domniemanego lub podejrzewanego naruszenia niniejszych warunków lub w celu ochrony własności intelektualnej. Witryna i program Toolbox mogą również ograniczyć działanie pewnych funkcji lub ograniczyć dostęp Użytkownika do części lub całości Witryny i programu Toolbox bez uprzedzenia i ponoszenia z tego tytułu konsekwencji. NNG może usunąć każde konto Użytkownika i (lub) zawiesić możliwość logowania się Użytkownika bez uprzedzenia.

  8. Dostępność Witryny i programu Toolbox

   NNG nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania, dostępności ani nieprzerwanego działania Witryny i programu Toolbox przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, ale dokłada uzasadnionych starań, aby zapewnić ich wysoką dostępność.

Bez trudu zaktualizuj swoje mapy poprzez aplikację Dacia Map Update.

Pobierz ją teraz!